جمعه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۳

ظفر - ظاهر حسن زاده Зоҳир ҲАСАНЗОДА


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ظفر - ظاهر حسن زاده  
یا
ظفر - ظاهر حسن زاده

Зоҳир ҲАСАНЗОДА
داستانی از نویسنده پارسی زبان ازبکستان ظاهر حسن زاده با الفبای سیریلیک