شنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۳

«تئاتر اکولوژی و بازی تکامل» - جورج هاچینسون


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
«تئاتر اکولوژی و بازی تکامل»
اثر: جورج هاچینسون
ترجمه: مظفر شریفی- عبدالحسین وهاب‌زاده
نشر نیکا- چاپ اول ۱۳۷۱