شنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۳

دولت و آزادی - باب آواکیان / منیر امیری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
 دولت و آزادی - باب آواکیان / منیر امیری

هفته نامه ی «انقلاب 8 ،» مارس 2006
این نوشته متن سخنرانی باب آواكیان در برابر گروهی از اعضا و هواداران حزب کمونیست انقلابی آمریکا  به سال ۲۰۰۵ است. این متن برای انتشار خارجی ویرایش شده و تیترهای فرعی و زیرنویس ها به آن اضافه شده است. ترجمه ی فارسی عینا با همان عناوین و تیترهای فرعی انجام شده است.