چهارشنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۳

ضرب المثل های فارسی در افغانستان - دکتر محمد تقی مقتدری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ضرب المثل های فارسی در افغانستان - دکتر محمد تقی مقتدری

مستخرج از جلد هفتم فرهنگ ایران زمین
طهران
سال ۱۳۳۸