شنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۹۳

کمونیسم و جنبش زنان کارگر - ولادیمیر ایلیچ لنین


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کمونیسم و جنبش زنان کارگر - ولادیمیر ایلیچ لنین

ترجمه‌ی دو سخنرانی تا کنون منتشر نشده به زبان فارسی از ولادیمیر لنین
در خصوص مسئله‌ و جنبش زنان کارگر
ترجمه‌ی گروه شورش