شنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۹۳

نظام مناسبات بین المللی از منظر لئو پانیچ و سام گیندین گروه مترجمان ح. آزاد، خ. رستمخانی، پ. صداقت، ن. ابراهیمی، ح. ریاحی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نظام مناسبات بین المللی  از منظر لئو پانیچ و سام گیندین
گروه مترجمان:
ح. آزاد، خ. رستمخانی، پ. صداقت، ن. ابراهیمی، ح. ریاحی