چهارشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۴

مست بنواز مثل ساز ضربی تا وقتی کمی از نوک انگشت‌هایت خون بچکد- چارلز بوکاوسکی / سید مصطفی رضیئی