جمعه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۴

یک فنجان چای بی موقع-ردّ پای یک انقلاب - امیرحسین فطانت


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
یک فنجان چای بی موقع-ردّ پای یک انقلاب - امیرحسین فطانت

در نگارش این کتاب خون های بسیار ریخته و رنج های بسیار برده شده است. خواندن آن برای علاقمندان به تاریخ معاصر ایران و روشنفکران مارکسیست یک ضرورت است و به  اهل قلم و نسل جوان و جویای ایران جداً توصیه میشود. تمام حقوق مادی و معنوی آثار فارسی من متعلق به من است. برای کمک به گسترش فرهنگ مکتوب، تمام حقوق مادی آثار خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی و قانونی و غیر قانونی، واقعی و مجازی که به انتشار و توزیع آنها اقدام کنند واگذار میکنم.… بنا بر ادعای من محتوای این کتاب تا هنگامی که سندی، مدرکی، دلیلی، قرینه ای، شاهدی، تناقضی، نقل قولی، ردّیه ای، تکذیبیه ای، اصلاحیه ای و هرچه از این دست ارائه نشود که  نوشته های این کتاب را باطل و یا مخدوش سازد، این روایت معتبر ترین روایت از جنجالی ترین محاکمه سیاسی اخرین سالهای زمان شاه (دانشیان - گلسرخی)  و صحنه ها و رویدادها وشخصیت های تاریخی آمده در این کتاب است.