شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۴

وعده بهشت (مجموعه شعر) - لینا روزبه حیدری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
وعده بهشت (مجموعه شعر) - لینا روزبه حیدری

انتشارات ویج
دهلی نو
سال ۲۰۱۵

"در نوشتن اين اشعار از رنج و اشک مردم سرزمين ام و از لبخند های کمرنگ انها، در وقفه های کوتاه از فاجعه که سرنوشت به ندرت به انها مي دهد، الهام گرفته ا م و در اين مجموعه برای ثبت و حفظ دايم اين دردها و لبخند ها جمع آوری شده و تقديم شما مي گرد."