چهارشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۹۴

نمونه ادبیات تاجیک - استاد صدرالدین عینی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
نمونه ادبیات تاجیک - استاد صدرالدین عینی
با مقدمه استاد ابوالقاسم لاهوتی
چاپخانه نشریات مرکزی خلق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
مسکو
سال  ۱۹۲۶