چهارشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۹۴

یاد محمد جوشنی مدیر سایت نودوهشتیا گرامی باد


یاد محمد جوشنی مدیر سایت نودوهشتیا گرامی باد
تلاش او برای اداره کتابخانه مجازی نود و هشتیا، ستودنی بود.