چهارشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۹۴

Rice: from the Mediterranean basin - Vida Leveim


همانگونه که اطلاع دارید هدف خبرنامه آن است که به نشر اخبار کتب رایگان الکترونیکی بپردازد.
البته گاه استثنایی هم قایل می شویم.
از جمله این موارد استثنا، معرفی کتاب بسیار نفیس بانو ویدا لوییم
Leevim Vida
 ایرانی مقیم اسراییل و مجری برنامه آشپزی رادیو رادیسین RADISIN است.
اگر توان مالی و دسترسی به سامانه خرید کتاب های خارجی دارید این کتاب را از دست ندهید: