دوشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۹۵

ابوعبدالله رودکی و آثار منظوم رودکی - عبدالغنی میرزایف / تحت نظر ی. براگینسکی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ابوعبدالله رودکی و آثار منظوم رودکی - عبدالغنی میرزایف / تحت نظر ی. براگینسکی 
جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان
استالین آباد
سال ۱۹۵۸
محرر مسوول: میرزا تورسون زاده