شنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۵

ترجمه/تفسیرِ بند اول مقدمه‌ی «پدیدارشناسی روح»: مسأله‌ی تصورِ آگاهیِ طبیعی در قبال قوه‌ی شناخت - حامد صفاریان