شنبه، مهر ۲۴، ۱۳۹۵

دلالت فنجان خالی: پژوهشی در نشانه‌های روانِ‌ زنانه‌ی نمایشنامه‌ی خواب در فنجان خالی، اثر نغمه ثمینی - نویسنده: رفیق نصرتی