پنجشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۹۵

مجازات اعدام (منشا، تاریخ، قربانیان) - کارل برونو لدر / اکبر فلاح زاده