یکشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۹۵

فرار از زندان، اوضاع سیاسی ایران و مبارزﮤ مسلحانه - مصاحبه با محمدتقی شهرام


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فرار از زندان، اوضاع سیاسی ایران و مبارزﮤ مسلحانه  - مصاحبه با محمدتقی شهرام
انتشارات اندیشه وپیکار
آبان ماه ۱۳۹۵

در این مصاحبه منتشر نشده که در نیمه دوم سال ۱۳۵۳ انجام گرفته است، محمد‌تقی شهرام جزئیات فرار از زندان ساری را شرح می‌دهد، به اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران می‌پردازد و دلایل نگاه سازمان مجاهدین را در ارتباط با مبارزه مسلحانه توضیح می‌دهد.