شنبه، دی ۲۵، ۱۳۹۵

پرتوی از فلسفه ایران باستان - دینشاه ایرانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پرتوی از فلسفه ایران باستان - دینشاه ایرانی  
از سلسله انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی
بهمن ۱۳۱۱
چاپخانه هور بمبئی
دینشاه ایرانی، مترجم و نویسنده هندی و زاده شده در شهر «بمبئی» است. وی از پارسیان هند و از پیشوایان مشهور زرتشتیان بمبئی بود.  «دینشاه»، در سال ۱۳۱۱ به همراه «رابیندرانات تاگور» (شاعر سرشناس هندی) به ایران سفر کرد. دیوان حافظ را به انگلیسی ترجمه کرد و از شعرای معاصر ایران، تذکره ای ترتیب داد و با ترجمه‌ منتخبی از اشعار آنان، چاپ کرد. وی سرانجام در سن پنجاه و هفت سالگی در شهر «بمبئی» درگذشت.