پنجشنبه، دی ۱۶، ۱۳۹۵

سرزمین من مجموعۀ چند لندی و عکس از زنان (به پشتو، فارسی و انگلیسی) به کوشش: گیسو جهانگیری و روح الامین امینی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سرزمین من مجموعۀ چند لندی و عکس از زنان (به پشتو، فارسی و انگلیسی) به کوشش: گیسو جهانگیری و روح الامین امینی

عکس ها: الهه ساحل، معصومه جعفری، مهشید راستی
برگردان شعرها از پشتو به فارسی: مجیب مهرداد و اتحادیه نویسندگان افغانستان
برگردان شعرها از فارسی به انگلیسی: گیسو جهانگیری
طرح جلد و برگ‌آرایی: روح الامین امینی
انتشارات آرمان شهر
چاپ اول: پاییز ۱۳۹۵
شماره گان: ۱۰۰۰