پنجشنبه، دی ۱۶، ۱۳۹۵

چهل و چهار روایت دیگر از افغانستان (مجموعۀ گفتگو) مصاحبه کنندگان: جواد دروازیان، عتیق اروند، زهرا یگانه


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چهل و چهار روایت دیگر از افغانستان (مجموعۀ گفتگو) مصاحبه کنندگان: جواد دروازیان، عتیق اروند، زهرا یگانه 

طرح جلد و برگ آرایی: روح الامین امینی
سری: سکوت را بشکنیم
انتشارات آرمان شهر
چاپ اول: ۱۳۹۵
شماره‌گان: ۱۰۰۰