چهارشنبه، بهمن ۱۳، ۱۳۹۵

فرهنگ قوّاس - فخر الدین مبارکشاه قوّاس غزنوی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فرهنگ قوّاس - فخر الدین مبارکشاه قوّاس غزنوی
به اهتمام: نذیر احمد - دانشگاه علیگر هند
تصحیح: علی اصغر عمران
بنگاه ترجمه و نشر کتاب
تهران - سال ۱۳۵۳

فرهنگ قوّاس واژه‌نامه‌ای فارسی به فارسی است که به دست فخرالدین مبارک‌شاه عزنوی مشهور به فخر قواس یا فخر کمانگر (متوفی ۷۱۶ هـ. ق) نوشته شده است.
این فرهنگ یکمین فرهنگ یک‌زبانهٔ فارسی است که در هند تألیف شده و به احتمال، پیش از ۶۹۹ هـ. ق نگارش شده است. واژه‌ها در این فرهنگ بر اساس موضوع گردآوری شده‌اند که شامل پنج بخش می‌شوند و به همین جهت به فرهنگ پنج بخشی نیز معروف بوده. بیشتر درآیه‌های این فرهنگ از لغت فرس اخذ شده است. این فرهنگ تعدادی لغات ‫مصحفّی دارد.