پنجشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۹۵

در سال ۲۰۱۷ (داستان علمی تخیلی برای کودکان) - ابراهیم شیری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
در سال ۲۰۱۷ (داستان علمی تخیلی برای کودکان) - ابراهیم شیری
تصاویر:ل. سمخوف
استودیو دیافیلم
سال ۱۹۶۰
اتحاد شوروی