جمعه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۶

چگونه می توان یک برودکاستر لایق بود؟


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چگونه می توان یک برودکاستر لایق بود؟ 
توضیع توسط ریاست رادیو افغانستان بهمکاری هیات مشورتی و تدریسی آلمان رادیو افغانستان

یا
دانلود از تلگرام