جمعه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۶

مختصری در باره قبایل پشتون - سلیمان لایق


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مختصری در باره قبایل پشتون - سلیمان لایق
یا
دانلود از تلگرام
آکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان
ضمیمه مجله آریانا
سال ۱۳۶۵