پنجشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۹۶

پشتیبانی بین المللی از انقلاب ثور


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پشتیبانی بین المللی از انقلاب ثور 
Международная поддержка Саурской революции
یا
دانلود از تلگرام
موسسه نشراتی آژانس مطبوعاتی نووستی
مسکو - ۱۹۸۴