سه‌شنبه، فروردین ۰۸، ۱۳۹۶

پرستو ـ رمان بلند - محمود شوشتری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پرستو ـ رمان بلند - محمود شوشتری 
یا
دانلود از تلگرام


بعد از دو سال که از نگارش پرستو گذشته است، خوشحال‌ام که بالاخره پرستو را پیش از این که در فضای تنگ قفس پیر و از نفس بیفتد، رها می‌کنم و آن را در دنیای مجازی پرواز می‌دهم.  پرستو حکایت بلندی است که زندگی و سرگذشت نسلی از جوانان کشورمان را در بُرش معینی از تاریخ آن، یعنی سال‌های پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ تا سال‌های اخیر در دو فضای و محیط اجتماعی روایت می‌کند. راوی حکایت، زنی از این نسل است که در پی چرخش پرشتاب عقربه زمان به خارج از کشور پرتاب شده است و حال فارغ از آن تعصبات خود خواسته و محدودیت‌های بغایت تحمیلی، به پشت سرنگریسته و گذشته را در بُهت و حیرت بازخوانی می‌کند. نام پرستو از سر سودا انتخاب نشده است، بلکه علت آن پیوند معنادار آن با سرگذشت بیشتر شخصیت‌های حکایت؛ که هر کدام تا حدی و بگونه‌ای در آن نقش‌آفرین اند، است. شخصیت‌هایی که برخی از آن‌ها با اندوخته‌ای از آگاهی و باور و شور و شوق در این راه پُرمخاطره قدم نهاده و تاوان آن را با جان و دل پذیرا شده اند. سرگذشت کسانی است که در چم و خم سیاست و چمبره تعصب ایدئولوژی گرفتار شده‌اند و چشم‌اشان از دیدن واقعیت‌ها عاجز شده است.