سه‌شنبه، فروردین ۰۸، ۱۳۹۶

گاهنامه فلسفی خرمگس - دفتر هفتمگاهنامه فلسفی خرمگس - دفتر هفتم

دفتر هفتم گاهنامه ی فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی انقلاب/ رفورم به اهل مطالعه و پژوهش فارسی زبان، تقدیم می گردد. با قدردانی از همکاران، نویسندگان و مترجمان همراه و نیز، شخصیت های ایرانی و غیرایرانی که مصاحبه و هم اندیشی برای این دفتر را پذیرفتند.