شنبه، تیر ۲۴، ۱۳۹۶

تیاتر ضحاک - سامی بیگ عثمانی / میرزا ابراهیم خان آجودان باشی (امیر تومان)


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تیاتر ضحاک - سامی بیگ عثمانی / میرزا ابراهیم خان آجودان باشی (امیر تومان)
دانلود از تلگرام
تیاتر ضحاک، یکی از نمایشنامه‌های ضد استعماری است  که مقارن با شکل‌گیری نخستین حرکت‌های مشروطه‌طلبانه، در ایران ترجمه و به زیر چاپ رفت.