خاوران‌نامه - ابن حسام خوسفی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
خاوران‌نامه - ابن حسام خوسفی
از تلگرام

از روی نسخه خطی آستان قدس رضوی
نگاره ها و تذهیب ها از فرهاد النقاش

خاوران‌نامه از آثار ادبی‌است که به نظم فارسی در سال ۸۳۰ هجری قمری سروده شده است. 
سراینده آن ابن حسام خوسفی از اهالی قهستان خراسان بوده است. 
این منظومه حماسه‌ای دینی و مصنوع است که در بحر متقارب و به وزن شاهنامه فردوسی سروده شده است. 
موضوع خاوران‌نامه جنگ‌های علی بن ابی‌طالب در سرزمین خاوران به همراهی مالک اشتر، و نیز با قباد پادشاه شرق و تهماسب‌شاه است. 
این منظومه به گفته ابن حسام از یک کتاب عربی به نظم کشیده شده است. این منظومه با حمد خدا و نعت محمد پیامبر اسلام و دیگر امام‌های شیعه آغاز می‌شود. این منظومه را تازیان‌نامه نیز گفته‌اند.