سه‌شنبه، آذر ۱۵، ۱۳۹۰

سقوط انتخابات - جمعی از روزنامه‌نگاران ، مارکوس میشائلزن

کتاب «سقوط انتخابات» (ELLECTION FALLOUT) که به تازه‌گی در آلمان منتشر شده است، به بررسی جنبش مردمی ایران موسوم به «جنبش سبز» پرداخته است.
این کتاب بر اساس گفته‌های جمعی از روزنامه‌نگاران توسط
مارکوس میشائلزن تهیه شده است. در این کتاب روزنامه‌نگاران از تبعید و تلاش‌های صورت گرفته برای دموکراسی در ایران سخن گفته‌اند.
ترجمه این کتاب هم توسط ندا سلطانی انجام شد.