سه‌شنبه، آذر ۱۵، ۱۳۹۰

گاتها، سروده هاي اهورائي زرتشت، برگردان دکتر خسرو خزاعی(پرديس)


"کانون اروپائی برای آموزش جهان بینی زرتشت" افتخار دارد که نسخه پارسی کتاب  گاتها، سروده های اهورائی زرتشت، برگردان دکتر خسرو خزاعی را
به صورت پی د اف به ایرانیان سراسر گیتی تقدیم کند.