دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۰

ماهنامه چهره نما (نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا) - شماره 159


 ماهنامه چهره نما (نشریه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا) - شماره 159
 با مقاله های:
اسناد بر مکتوب بودن گات ها گواهی می دهند - شهداد حیدری
گفتگوهایی در زمینه دشواری های جامعه زرتشتی - موبد کامران جمشیدی
داستان و افسانه ، راست ودروغ - علی اکبر جعفری
و مطالب خواندنی دیگر
منتشر شد.