شنبه، دی ۰۳، ۱۳۹۰

یادنامه شهید عبدالخالق - مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان

مقدمه کتاب یادنامه شهید عبدالخالق که توسط مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان در سال 1372 در قم به نشر رسیده است:

بسم الله القاسم الجبارین

یادنامه مبارز راه آزادی و قهرمان ضد استبداد "شهید عبدالخالق"

عبدالخالق مردی از تبار هابیل، محنت کشیده ای از دوزخیان زمین، فرزند راستین ملت، دهقان زاده انقلابی، وارث یک نسل مظلومیت و رنج و حرمان و آوارگی، دلیرمرد فرهیخته و قهرمان ناشناخته ای است که قلب سیاه و چرکین استبداد را به گلوله بست و به طومار ننگین سردسته سفاکان آل یحیی و مزدور دست نشانده انگلیس، نادرخان مکار خاتمه داد، اما متاسفانه دشمن شکست خورده و کینه توز برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی که صاعقه وار خرمن استبداد را به آتش کشید،  آنچنان به «خالق زدایی» پرداخت که هیچ کسی از این سرباز گمنام و شجاع میهن، نام و نشانی سراغ ندارد و از زندگی و فلسفه ی حرکت انقلابی او چیزی نمی داند.

ما امروز در شصتمین سالگرد (سال1372) سالگرد شهادت مظلومانه ی این جوانمرد پاکباخته و فداکار وطن مفتخر هستیم که در حد توان و امکانات خود، تاریخ گذشته ی کشور را ورق زده و با زدودن غبارهای جهل و پرده های کتمان، گوشه ای از حقایق و وقایع شصت سال پیش را برای ملت سرافراز و جوانان همسن و سال و همفکر و همدرد شهید عبدالخالق بازگو می کنیم.

آنچه در این جزوه می خوانید شامل دو قسمت است:

قسمت اول توسط خود «مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان» تهیه شده و در 9 بخش، حرکت انقلابی شهید عبدالخالق و کاراکتر شخصیتی و خانوادگی و پیش زمینه ها و انگیزه ها  و علل و عوامل اقدام شجاعانه ی او را تبیین و تفسیر کرده و جزئیات حوادث را شرح داده است.

قسمت دوم نوشته ای است تحت عنوان «در آئینه تاریخ» که بعد از سقوط داود خان و برچیده شدن سلطه خاندان نادری توسط «داود فارانی» و با استفاده از اظهارات شاهدان عینی صحنه ی اعدام ناردخان و صحنه دلخراش شهادت شهید عبدالخالق، تهیه و تنظیم شده و از تلویزیون کابل پخش گردیده است. یکی از شاهدان عینی این صحنه، عطامحمد پسرخاله عبدالخالق و شاهد عینی دیگر یکی از اعضای «انجمن ادبی» زمان نادر است که متاسفانه آقای فارانی نام ایشان را ذکر نکرده است به همین جهت این نوشته، جالبترین و مستندترین اثری است که تا کنون درباره ی شهید عبدالخالق ارائه شده و از
همین رو متن کامل آن را از نوار ضبط مجدداً پیاده و تنظیم کردیم و تصمیم گرفتیم که جهت استفاده ی بیشتر خوانندگان، عین متن آن را به عنوان ضمیمه قسمت دوم این جزوه چاپ و نشر کنیم.

در مورد پروگرام «در آیینه تاریخ» چند نکته قابل ذکر است:

1-    آنچه می خوانید عین متن نوار است که لحن گفتاری دارد و ما هم همان لحن را آورده ایم و تنها در چند مورد بعضی از کلمات در نوار مفهوم نبود که بجای آن (....) آمده است و برخی از اصطلاحات را هم در پاورقی توضیح داده ایم.

2-    اصطلاحات و تعبیرات به مقتضای زمان حکومت منحوس خلقی ها تنظیم شده و لحن چپگرایانه دارد.

3-    در چند مورد نظرات ایشان قابل نقد است و از آن جمله دیدگاه ایشان درباره ی حبیب الله کلکانی و امان الله خان که اولی را با لحن تند کوبیده و از دومی حمایت کرده است درحالیکه واقعیت های افغانستان غیر ازین است. مورد دوم هم درباره ی «خاندان چرخی» است که گویا نویسنده از آنها تعریف و تمجید کرده و آنها را عناصر انقلابی معرفی کرده است در حالی که (همانطوریکه در متن نوشته مرکز فرهنگی افغانستان هم آمده) این خاندان اشرافی و درباری هیچگونه وجهه انقلابی نداشته و بل اولین کسانی هستند که پای ارتش سرخ روسیه را در حین شکست امان الله خان به افغانستان کشاندند. این دو نمونه از دیدگاه تاریخی نویسنده قابل نقد و تامل است که از تفصیل در این مورد می گذریم و صرفاً جهت تذکر برای خوانندگان مطرح کردیم.

 مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان

جدی(دی ماه) 1372 ش