شنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۱

ارمغان سمرقند - نشریات محرر ، تاشکند سال 2011 با الفبای سیریلیک


برگ سبزی از بیست نفر ایجادکار جوان سمرقند به جشن بیست سالگی استقلال جمهوری ازبکستان و بیست سالگی نشریه شورای نمایندگان خلق و حاکمیت ولایت سمرقند روزنامه "آواز سمرقند".