چهارشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۹۱

هزار صيغه (داستان-صوتی) - بيژن گزل


اثری هيجان انگيز که نگارنده کوشيده است زندگی زنی را به تصوير بکشد که در يکی از بيمارستان های شمال ايران مشغول به کار است. ماجرا از روزی آغاز می شود که فرماندار شهر در آن بيمارستان بستری می شود و عاطفه برای مراقبت از او
انتخاب می گردد. اين اتفاق زندگی او را دگرگون کرده، به طوری که ظرف مدت کوتاهی مجبور به ترک خانه و شهر خود گرديده و در دام باندی تبهکار گرفتار مي شود...
(ISBN-941321467-8)
 
دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک