بحرِ زَخّار - وجيه‌الدّين اشرف


بحر زخار در قرن سیزدهم هجری (هجدهم میلادی= 1788 م ) در هند تالیف شده است و مولف آن از دانشمندان و علمای شهر لکنهو و منطقه اوده هند بوده است.
این کتاب ارزشمند حاوی شرح احوال و کرامات و آثار و افکار مقامات و اقوال عارفان و بزرگان و اولیای جهان بخصوص هندوستان است که
به زبان فارسی ساده و فصیح نوشته شده است. مصنف این اثر خود از عرفای سلسله چشتیه هند بوده است. این تذکره از عهد رسالت حضرت ختمی مرتبت آغاز و تا عهد مولف یعنی 1203 هجری پایان می پذیرد. تذکره بحر زخار مشتمل بر 8 لجه می باشد و هر کدام از این لجه ها خود به موج و رود و نهر و غیره منشعب می شود.

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک