جمعه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۹۲

مختصر تاریخ اسلام (طبع اول) - عبدالرووف فطرت - چاپ سمرقند سال 1915

توضیح مهم:
این کتاب قبلا معرفی شده بود اما لینک آن مدتی قبل از کار افتاد
امروز به همت یکی از کتابخانه های پارسی مجددا در تارنمای جهانی قرار گرفت:

کتاب قدیمی وکمیاب
مختصر تاریخ اسلام (طبع اول) - عبدالرووف فطرت Абдурауф Фитрат - چاپ سمرقند سال 1915
 در دسترس پارسی زبانان جهان قرار گرفت.

عبدالرووف فطرت در سال 1886 در بخارادیده به جهان گشود.
به سال 1909 برای تحصیل ادبیات وتاریخ به استانبول رفت. در سال 1914 پس از بازگشت از ترکیه به گروه بخارایی های جوان که الگوبرداری شده از تُرکان جوان بود پیوست و به همکاری با انقلابیون کمونیست پرداخت.
درسال 1920 به عنوان وزیر اعظم اقتصادیات و وزیر آموزش دولت  "جمهوری شوروی خلق بخارا"  منصوب شد.