جمعه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۲

پیام یونسکو شماره ٨٠ خرداد ماه ٢٥٣٥


تکشماره ٢٥ ریال
فهرست
وقتی زمین می لرزد - نوشته ا. ام. فورنیه دالب
مرگبارترین زلزله های این قرن
تراژدی گواتمالا
چین وقوع یک زلزله را در ساعت مقرر پیش بینی کرد و مردم را نجات داد
نخستین زلزله سنج جهان

پاگان - شهر باستانی برمه با ٢٠٠٠ معبد، با خسارات زلزله - نوشته پی یر پیشار
زمین لرزه آینده سانفرانسیسکو - نوشته کارل و. اشتین بروگ
زلزله هایی که بوسیله انسان بوجود می آید
درسهایی از گذشته در خلال وقایع نگاری زمین لرزه ها - نوشته نیکلا آمبراسیز
زمین به هنگام لرزیدن، خشم خود را نشان می دهد
تسونامی، موج ویرانگر، توطئه زمین و دریا - نوشته رولان فنتن
هشدار بین المللی
سرزمین غرق شده اتلانتید و تسونامی
ما و خوانندگان
در چهار گوشه جهان
گنجینه های دنیای هنر - زیبای پریستینا
پیام یونسکو شماره ٨٠ خرداد ماه ٢٥٣٥