پنجشنبه، مهر ۱۱، ۱۳۹۲

سخنی با خوانندگان


دوستان سلام
علیرغم همه موانعی که تاریک اندیشان وکهنه پرستان در مقابل ما نهاده اند باز خوشحالم که بازدید روزانه از وبلاگ خبرنامه کتاب های رایگان پارسی از مرز ثابت هزار بازدید در روز به ندرت پایین تر رفته است.
این آمار بدان معناست که پارسی زبانان و اقوام وارث تمدن بزرگ ایرانی اعم از آذری و تاجیک و کرد و افغان و... نه تنها از مطالعه جدا نمانده اند بلکه عاشقانه پیگیر کتاب های جدید هستند و این در شرایطی است که از یک طرف وبلاگ ما در ایران فیلترشده است و از طرف دیگر ما از معدود منابعی هستیم که کتاب دزدی نمی کنیم و تلاشمان بر این است که منحصرا کتاب های فاقد حق تکثیر یا دارای  مجوز تکثیر اینترنتی را منتشر کنیم.
به مجموعه این موانع (که اتفاقا مثبت هم هست) باید عضویت بالغ بر ده هزار نفر درگروه اینترنتی را اضافه کرد که  خیلی از این دوستان چون به راحتی کتاب ها را  در ای میل خود دریافت می کنند هرگز به خبرنامه سر نمی زنند.
مجموعه این  آمارها دلگرم کننده است و نشان می دهد که در صورت شکسته شدن سد سانسور و خفقان نه تنها تیراژ کتاب پایین نخواهد ماند که حتی بالغ بر ده ها هزار هم خواهد شد.
به امید آن روز