چهارشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۹۲

«خرمگس» - گاهنامه فلسفی – اجتماعی / شماره اول


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
«خرمگس» - گاهنامه فلسفی – اجتماعی  /  شماره اول
هیئت دبیران :
 شیرین دخت دقیقیان
 رامین جهانبگلو
 اسفندیار طبری


فهرست مقالات:
در باره دین و نقدی روش شناسانه  بر مقوله دینخویی دوستدار  (اسفندیار طبری)
شناخت شناسی‌ در دلالت الحائرین (شیریندخت   دقیقیان)
پارادایم کوردوا (رامین جهانبگلو)
دین ابزاری و سکولاریزاسیون (محمد رفیع محمودیان)