شنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۵

مجموعه داستانها و اشعار منتخب نویسنده ی تاجیک - بهرام فیروز


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مجموعه داستانها  و اشعار منتخب نویسنده ی تاجیک - بهرام فیروز  
به زبان فارسی (الفبای تاجیکی)سال ۱۹۷۸سال ۱۹۸۷سال ۱۹۸۴سال ۱۹۸۵سال ۲۰۱۲سال ۲۰۰۹


سال ۲۰۰۹
 

سال ۲۰۰۸


سال ۲۰۰۷سال ۱۹۸۰سال ۱۹۷۳


سال ۱۹۷۶