سه‌شنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۹۶

کتاب درسی زبان فارسی برای روس زبانها - ام. راداویلسکی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
کتاب درسی زبان فارسی برای روس زبانها - ام. رادو ویلسکی
یا
دانلود از تلگرام

موسسه نظامی
زبان های خارجی
برای زبان آموزان سال سوم
مسکو- ۱۹۵۲
چاپ اتحاد شوروی

این کتاب از دو جهت دارای اهمیت ویژه است:
۱- کتابی قدیمی و تقریبا نایاب است.
۲- مطالب موجود در کتاب عمدتا با توجه به وضعیت سیاسی آن روز ایران تهیه شده و مملو از اشعار و پیامهای سیاسی و اجتماعی کمونیستی آن دوران است.
توجه: این کتاب دارای حجمی حدود ۱۲۰ مگابایت است.